Alien Resurrection: Feltámad a Halál

ALIEN RESURRECTION: FELTÁMAD A HALÁL

Eddig túlélhetted! Eddig bízhattál!
“Odalent, az Auriga pokoli gyomrában, Ripley még mindig az undorító hálóban vergődött.
A Királynő egyre hangosabban sikoltozott. Gediman, az őrült tudós elégedettségével figyelte a jelenetet. Ripleyt a szenvedés sokkal mélyebben érintett: ő is éppen úgy vergődött és nyögött, mint a Királynő.
Az anyaszörny hasfala megrepedt, s a nyíláson át szörnyű lény emelkedett ki a külvilágra. Félig idegen félig ember. Halálfejét lüktető, áttetsző erek hálózták be. Győzedelmesen tornyosult anyja hasán.
Gediman élvezettel felnyögött.
– Az újszülött! Milyen gyönyörű kis bogárka!
A Királynő fájdalmas hörgése elégedett nyöszörgéssé szelidült. Újszülöttje felé hajolt. A lény hidegen végigmérte anyját. Kimászott a hasából, és a feje felé kúszott. Óvatosan nyújtózott felé, mintha meg akarta volna csókolni. Aztán kitátotta száját, kivillantak borotvaéles fogai.
Ordítása egybeolvadt a Királynő halálsikolyával.”

HAAL Kiadó – Tintahaal Könyvek (1998)
Terry Bisson: Alien Resurrection (1997)
ISBN 963 85553 2 7

ALIENS: FELTÁMAD A HALÁL

“Az út végén Ellen Ripley a végsõ megoldásként a halált választotta, hogy megvédje az emberiséget a Gonosztól.
Akadtak azonban néhányan, akik nem örültek annak, hogy magával vitte a pusztulásba az idegen lények utolsõ királynõjét. Voltak akik bíztak abban, hogy a Gonosz idamítható, tökéletes fegyverré változtatható.
Ripley halála után hosszú évekig hajók kutatták az ûrt, abban a reményben, hogy találnak legalább egy mintapéldányt. Hiába: az idegenek eltûntek a világegyetem ismert részébõl. Nem maradt belõlük egyetlen tojás, egyetlen sejt, egyetlen gén Sem, amibõl újra lehetne teremteni õket.
Vagy mégis? A Fiorina börtönbolygón Ripleybõl vért vettek. Ripleyben pedig akkor már ott lüktetett az idegen élet.
Klónozás. Több mint kétszáz évvel a halála után Ellen Ripley újra él. Él és életet ad… a halálnak.”

I. kiadás:
Szukits Könyvek – HYDRA science fiction (1998)
A.C. Crispin és Kathleen O’Malley: Alien Resurrection (1997)
ISBN 963 9020 88 5

II. kiadás:
Szukits Könyvek – HYDRA science fiction (2000)
A.C. Crispin és Kathleen O’Malley: Alien Resurrection (1997)
ISBN 963 9278 09 2